Derbyn i ysgol fabanod neu gynradd

Schools

Ceisiadau ar gyfer dosbarth derbyn ym Medi 2017

Fe wnaeth ceisiadau ar gyfer dosbarth derbyn ym Medi 2017 gau ar 13 Ionawr 2017 a chyhoeddwyd penderfyniadau ar 31 Mawrth 2017. 

Parc Jiwbilî, Tŷ-du

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu sefydlu ysgol gynradd ym Mharc Jiwbilî, Tŷ-du, ar gyfer Medi 2017.

Ar hyn o bryd, caiff rhieni ffafrio'r ysgol arfaethedig hon, ond byddai'n ddoeth i chi hefyd ddatgan dewis o blith ysgolion sy'n bodoli; mae eu manylion i'w gweld yn y Polisi Derbyniadau i Ysgolion 2017/18 (pdf). 

Os caiff y cynlluniau ar gyfer yr ysgol gynradd newydd ym Mharc Jiwbilî eu gohirio, bydd eich ail ddewis yn cael ei ddyrchafu i'w ystyried.

Darllenwch ragor am ad-drefnu ysgolion. 

Lawrlwytho ffurflen derbyn i ddosbarth derbyn Medi 2017 (pdf) 

Cysylltwch ag ysgolion (ffydd) gwirfoddol a gynorthwyir yn uniongyrchol am ffurflen gais.

Darllenwch grynodeb o ddyraniadau Derbyn ar gyfer Medi 2017 (pdf).

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Gellir cyflwyno ceisiadau yn ystod y flwyddyn ar gyfer derbyn i unrhyw grŵp blwyddyn ar unrhyw adeg y tu hwnt i'r cylch derbyniadau arferol.

Dalgylchoedd

Darllenwch am ddalgylchoedd yng Nghasnewydd.

Cysylltu

Anfonwch e-bost school.admissions@newport.gov.uk neu ffonio (01633) 656656