Derbyn i ysgol iau

Ceisiadau blwyddyn 3 ar gyfer Medi 2017

Gwnewch gais am le blwyddyn 3 mewn ysgol iau rhwng 7 Tachwedd 2016 a 13 Ionawr 2017; cyhoeddir penderfyniadau ar 31 Mawrth 2017.

>>Gwnewch gais am le blwyddyn 3 mewn ysgol iau<<  

Dylai plant sydd mewn ysgol fabanod gymunedol yng Nghasnewydd ar hyn o bryd fod wedi derbyn llythyr yn cynnwys rhif adnabod unigryw (UID). 

Nodwch na ofynnir i chi roi’r wybodaeth hon bob amser a chewch wneud ceisiadau heb UID.

Bydd gwneud cais ar-lein yn sicrhau bod eich cais yn cael ei dderbyn erbyn y dyddiad cau a'ch bod yn gallu gweld eich penderfyniad ar y dyddiad cynnig. 

Help

Lawrlwythwch ffurflen gais am dderbyn i ysgol iau ym Medi 2017 (pdf)

Edrychwch ar grynodeb o dderbyniadau i ysgolion iau ym Medi 2016 (pdf)

Mae’r cyfnod i wneud cais ar gyfer Medi 2016 wedi dod i ben. Llenwch y ffurflen gais isod ar gyfer ceisiadau yn ystod y flwyddyn i gael lle mewn ysgol iau eleni. 

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Gellir gwneud ceisiadau yn ystod y flwyddyn ar unrhyw adeg ar gyfer derbyn i unrhyw grŵp blwyddyn y tu allan i’r cyfnod derbyn arferol.

Dalgylchoedd

Darllenwch am ddalgychoedd

Cyswllt

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656