Cyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Ymgynghoriad Ffurfiol i gyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

Cyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021. 

Annwyl randdeiliad,

Diweddariad ar yr ymgynghoriad Mawrth/Ebrill 2020

Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn ymateb i'r Coronafeirws, sylwer bod yr ymgynghoriad cyhoeddus a lansiwyd ar 10 Mawrth, 2020, yn ymwneud â'r bwriad i gyfuno ysgolion meithrin Kimberley a Fairoak, wedi'i dynnu'n ôl, yn weithredol o 30 Mawrth 2020.

Rhagwelir y bydd yr un cynnig yn cael ei ail-lansio cyn gynted ag y bydd amgylchiadau'n caniatáu.  Bydd pob sylw ac ymateb a ddaeth i law yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol yn cael eu dwyn ymlaen a’u hystyried yn  rhan o'r ymgynghoriad newydd.