Ysgolion yr 21ain Ganrif

21st_Century_Schools_Strapline

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru raglen buddsoddi cyfalaf, sef Ysgolion yr 21ain Ganrif, er mwyn rhoi cyfle i bob awdurdod lleol yng Nghymru adolygu ysgolion a darparu'r ysgol gywir yn y lle cywir.

Mae nifer y disgyblion yn codi ar draws y ddinas, gan greu her o ran lleoedd cynradd mewn llawer o ysgolion. 

Bydd datblygiadau tai newydd yn arwain at 5 ysgol gynradd newydd yn y ddinas yn ystod y 5 i 10 mlynedd nesaf, ynghyd ag ehangu nifer o ysgolion cynradd.

Mae angen i Gyngor Dinas Casnewydd ystyried sut mae addysg yn cael ei chyflwyno a chynllunio unrhyw newidiadau fel bod ysgolion yn addas i'w diben.

Darllenwch Ysgol Gyfun Gwent Is Coed Strategic Outline Case (pdf) 

Dogfennau ategol

Darllenwch am ad-drefnu ysgolion yng Nghasnewydd

Adeiladau newydd ysgolion

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi newid tri adeilad ysgol hŷn am gyfleusterau newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif:

  • Ysgol Uwchradd Casnewydd
  • Ysgol Uwchradd Llanwern
  • Ysgol Gynradd Glan Usk

Mae'r adeiladau'n cynnwys cyfleusterau casglu dŵr glaw, awyru naturiol, storio thermol, 20% o welliant ar y gofynion o ran allyriadau co2 a systemau dŵr poeth solar.