TGCh a llythrennedd digidol

 

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad Dechrau

Amseroedd

Ffi

R067

 Lefel 2 ITQ (ECDL Uwch)

Dydd Mercher

19/09/2018

6pm – 9pm

£249

R068 

Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Dydd Iau

27/09/2018

9.30am – 12pm

£12

R069

 Dydy cyfrifiaduron ddim yn cnoi

Dydd Llun

01/10/2018

12pm – 2pm

£9

R070

Lefel 1 ITQ (ECDL)

Dydd Llun

01/10/2018

9.30am – 11.30am

£125

R071

Lefel 1 ITQ (ECDL)

Dydd Mawrth

02/10/2018

7pm – 9pm

£125

R072

Dydy cyfrifiaduron ddim yn cnoi

Dydd Mercher

10/10/2018

12.30pm – 2.30pm

£9

R073

Cyfrifiaduron Canolradd

Dydd Llun

14/01/2019

12pm – 2pm

£48

R074

Cyfrifiaduron Canolradd

Dydd Mercher

16/01/2019

12.30pm -2.30pm

£48

R075

TG Bob Dydd

Dydd Iau

17/01/2019

10am – 12pm

£12

R076

Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Dydd Mercher

03/04/2019

12.30pm – 2.30pm

£12

R077

Trefnu eich Cyfrifiadur/Llechen/Gliniadur

Dydd Iau

02/05/2019

10am – 12pm

£12

 

Bydd cyrsiau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Ddysgu a Llyfrgell Gymunedol St Julian. 

I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau TGCh a Llythrennedd Digidol, anfonwch neges ebost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.

TRA91958 4/10/18