ICT and digital literacy

I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau TGCh a Llythrennedd Digidol, anfonwch neges ebost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.

  • Computers Don’t Bite
  • Computers for Improvers
  • Introduction to Internet and Social Media
  • Digital Literacy
  • ECDL Level 1
  • ECDL Level 2