ICT and digital literacy

I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau TGCh a Llythrennedd Digidol, anfonwch neges e-bost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.

Cod

Manylion y cwrs

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Pris

P065

’Dyw Cyfrifiaduron Ddim yn Cnoi[U1] 

Dydd Llun

22 Ionawr-19 Mawrth 2018

12pm-2pm

CLLC Sain Silian

£12

P066

Cyfrifiaduron i’r Rhai sy’n Gwella

Dydd Mawrth

16 Ionawr - 13 Mawrth 2018

10am-12pm

CLLC Sain Silian

£48

P067

Cyfrifiaduron i’r Rhai sy’n Gwella

Dydd Mercher

17 Ionawr -14 Mawrth 2018

12.30-2.30pm

CLLC Sain Silian

£48

P068

Cyfrifiaduron i’r Rhai sy’n Gwella

Dydd Llun

16 Ebrill-25 Mehefin 2018

9.30am-11.30am

CLLC Sain Silian

£48

P069

Bod yn Greadigol gyda TG

Dydd Mercher

17 Ionawr - 14 Mawrth 2018

9.30am-12pm

CLLC Sain Silian

£12

P071

Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd a Chyfryngau Cymdeithasol

Dydd Mawrth

24 Ebrill -19 Mehefin 2018

10am-12pm

CLLC Sain Silian

£12

P072

Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd a Chyfryngau Cymdeithasol

Dydd Mercher

25 Ebrill -20 Mehefin 2018

12.30-2.30pm

CLLC Sain Silian

£12

P074

TG mewn Bywyd Pob Dydd

Dydd Iau

26 Ebrill -5 Gorffennaf 2018

10am-12pm

CLLC Sain Silian

£12

P078

Trefnu eich cyfrifiadur/llechen/gliniadur

Dydd Iau

11 Ionawr - 22 Mawrth 2018

10am-12pm

CLLC Sain Silian

£12

P079

Trefnu eich cyfrifiadur/llechen/gliniadur

Dydd Mercher

25 Ebrill - 20 Mehefin 2018

10am-12pm

CLLC Sain Silian

£12

P096

 ITQ Lefel 1 (ECDL)

I’w gadarnhau

I’w gadarnhau

I’w gadarnhau

CLLC Sain Silian

£123


 [U1]Dim fersiynau Cymraeg o’r dogfennau PDF yn y tabl hwn