TGCh a llythrennedd digidol

 

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad Dechrau

Amseroedd

Ffi

R073

Cyfrifiaduron Canolradd

Dydd Llun

14/01/2019

12pm – 2pm

£48

R074

Cyfrifiaduron Canolradd

Dydd Mercher

16/01/2019

12.30pm -2.30pm

£48

R075

TG Bob Dydd

Dydd Iau

17/01/2019

10am – 12pm

£12

R076

Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Dydd Mercher

03/04/2019

12.30pm – 2.30pm

£12

R077

Trefnu eich Cyfrifiadur/Llechen/Gliniadur

Dydd Iau

02/05/2019

10am – 12pm

£12

 

Bydd cyrsiau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Ddysgu a Llyfrgell Gymunedol St Julian. 

I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau TGCh a Llythrennedd Digidol, anfonwch neges ebost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.

TRA91958 4/10/18