TGCh a llythrennedd digidol

 

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad Dechrau

Amseroedd

Ffi

R076

Computers Don't Bite

Dydd Mercher

 08/05/2019

12.30pm – 2.30pm

£9

R077

Trefnu eich Cyfrifiadur/Llechen/Gliniadur

Dydd Iau

 02/05/2019

12.30pm – 2.30pm

£12

 

Bydd cyrsiau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Ddysgu a Llyfrgell Gymunedol St Julian. 

I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau TGCh a Llythrennedd Digidol, anfonwch neges ebost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.

TRA91958 4/10/18