TGAU ac addysg gyffredinol

Code

Title

Start date

Times

Venue

Fee

R108 Introduction to GCSE English Language 11/06/2019 6pm-8pm St Julians

£33

R109  Introduction to GCSE Maths 10/06/2019 6pm-8pm St Julians £33

 

Anfonwch neges e-bost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.