TGAU ac addysg gyffredinol

Code

Title

Day

Start date

Times

Venue

Fee

R058

Teaching Assistant Level 2 Certificate

Wednesday

19/09/2018

9.30am – 12.30pm

St Julians

£297

R099

Introduction to British Sign Language

 

23/01/2019

6.30pm – 8.30pm

St Julians

£52

 

Anfonwch neges e-bost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.