TGAU ac addysg gyffredinol

I gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau TGAU ac addysg gyffredinol, gan gynnwys:

  • TGAU Saesneg
  • TGAU Mathemateg
  • Iaith Arwyddion Prydain
  • Cynorthwy-ydd Ystafell Ddosbarth
  • Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

anfonwch neges e-bost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.