Cyrsiau Sgiliau Hanfodol

Cyfle i wella eich sgiliau Saesneg a Mathemateg - bydd y dosbarthiadau hyn i oedolion sydd â thiwtoriaid cyfeillgar yn eich helpu i wella’ch gallu i sillafu, ysgrifennu adroddiadau, llunio brawddegau, gramadeg, sgiliau rhif, adio, tynnu, ffracsiynau, canrannau, degolion a sgiliau ariannol.

E-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ewch i’r dderbynfa ar lawr cyntaf y Llyfrgell Ganolog o ddydd Iau i ddydd Gwener.