ESOL ac EFL

Mae’r cyrsiau ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) ac EFL (Saesneg fel iaith dramor) hyn ar gyfer pobl nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt, ac maen nhw’n cael eu cynnal yn y Llyfrgell Ganolog a llyfrgell Pillgwenlli. 

I gofrestru ar gyfer dosbarth ESOL, ewch i’r ddesg dysgu cymunedol ar drydydd llawr y Llyfrgell Ganolog o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, a dewch â’ch pasbort neu’ch cerdyn adnabod gyda chi.