Gwneud dillad

Dosbarthiadau gwneud dillad Nicola

Cyrsiau 30 wythnos ar gyfer dechreuwyr, y rhai sy’n gwella a myfyrwyr canolradd.  

Code  

     Title

Day

Time

Start 

Fee

R552

Dressmaking Beginners

Monday

7-9pm

11 March 2019

£85

R555

Dressmaking Beginners/Improvers

Wednesday

10am-12pm

6 March 2019

£85

R558

Dressmaking Improvers

Thursday

19.00-21.00

14 March 2019

£85

R561

Dressmaking Intermediate

Tuesday

7-9pm

5 March 2019

£85

 

Cynhelir yr holl gyrsiau yng Nghanolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian, Heol Beaufort, Casnewydd, NP19 7UB.

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at nicolareynolds68@yahoo.co.uk neu ffoniwch 0753 855 7009