Dysgu Cymunedol

Cyrsiau’r hydref 2016

Dilynwch y dolenni isod i gael manylion y cyrsiau. E-bostiwch community.learning@newport.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.  

Sgiliau Hanfodol

Gwella’ch Saesneg a mathemateg  

Mae gan y dosbarthiadau hyn ar gyfer oedolion diwtoriaid cyfeillgar a fydd yn eich helpu i wella’ch gallu i sillafu, ysgrifennu adroddiadau, llunio brawddegau, gramadeg, sgiliau rhif, adio, tynnu, ffracsiynau, canrannau, degolion a sgiliau ariannol.  

I gael gwybodaeth, e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu dewch i’r Llyfrgell Ganolog.  

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd newydd gyrraedd yn y wlad y mae angen iddynt ddysgu Saesneg, bydd y gwersi hyn yn help iddynt.  

I gofrestru ar gyfer dosbarth ewch i ganolfan dysgu cymunedol Heol Charles tan 26 Awst neu i’r Llyfrgell Ganolog o 1 Medi.  

Consesiynau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad ar brisiau cyrsiau.

Sylwch fod amodau’n berthnasol a bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn derbyn budd-daliadau y mae’n rhaid iddi fod ddilys ar y diwrnod y byddwch yn cofrestru ar y cwrs.

Siaradwch ag aelod o staff i gael mwy o wybodaeth.

Polisi Ad-dalu

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd yr hawl i ganslo neu gyfuno cyrsiau. Os yw hyn yn angenrheidiol, mae’n bosib y y gellir cynnig ad-daliad llawn neu rannol. Ni roddir ad-daliadau am unrhyw reswm arall. 

Cyswllt