Dysgu Cymunedol

Gallwch ddysgu sgiliau newydd, gwella eich rhagolygon gyrfa neu ddechrau hobi newydd trwy ddilyn cyrsiau Dysgu Cymunedol Casnewydd. 

Tachwedd – amser i wneud eich cacen Nadolig? 

Edrychwch ar ein prosbectws newydd ar gyfer cyrsiau 2017[U1] , neu cewch fanylion cyrsiau isod.

Mae’r cyrsiau ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) ac EFL (Saesneg fel iaith dramor) ar gyfer pobl nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt, ac maen nhw’n cael eu cynnal yn y Llyfrgell Ganolog a llyfrgell Pillgwenlli. 

Ewch i’r Llyfrgell Ganolog i gofrestru ar gyfer dosbarth.  

Sgiliau Hanfodol

Cyfle i wella eich Saesneg a’ch mathemateg  

Bydd dosbarthiadau i oedolion gyda thiwtoriaid cyfeillgar yn helpu i wella sillafu, ysgrifennu adroddiadau, llunio brawddegau, gramadeg, sgiliau rhif, adio, tynnu, ffracsiynau, canrannau, degolion a sgiliau arian.  

I gael gwybodaeth, anfonwch neges e-bost at community.learning@newport.gov.uk neu galwch heibio’r Llyfrgell Ganolog.   

Gostyngiadau

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad ar eich ffïoedd dysgu.

Mae amodau’n berthnasol a bydd angen i chi ddangos prawf o fudd-dal, y mae’n rhaid iddo fod yn ddilys ar y diwrnod y byddwch chi’n cofrestru ar gwrs.

Siaradwch ag aelod o staff i gael mwy o wybodaeth.

Polisi ad-dalu

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cadw’r hawl i ganslo neu gyfuno cyrsiau. Os bydd angen gwneud hyn, mae’n bosibl y bydd ad-daliad llawn neu rannol yn cael ei roi. Ni fydd ad-daliadau’n cael eu rhoi am unrhyw reswm arall. 

Cysylltu