Oedolion ag anawsterau dysgu (Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS))

Mae Dysgu Cymunedol Casnewydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) ar gyfer oedolion ag anawsterau dysgu. 

 • Art and craft
 • Budgeting with money
 • Confidence building
 • Computer skills
 • Cookery
 • English
 • Film and drama studies
 • Geography
 • History
 • Maths
 • Office skills
 • Preparing for work
 • Reading made easy
 • Taking care of body and mind

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges ebost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell (CLLC) Sain Silian.