Oedolion ag anawsterau dysgu (Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS))

Mae Dysgu Cymunedol Casnewydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) ar gyfer oedolion ag anawsterau dysgu. 

Cod

Cwrs 

Diwrnod

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Pris

P080

ILS – Cyllidebu gydag Arian

Dydd Llun

11 Medi 2017-21 Mai 2018

10am-12pm

CLLC Sain Silian

£18

P081

ILS – Sgiliau Swyddfa

Dydd Llun

11 Medi 2017-21 Mai 2018

11am-1pm

CLLC Sain Silian

£18

P082

ILS – Darllen yn Rhwydd

Dydd Llun

11 Medi 2017-21 Mai 2018

12.30pm-2.30pm

CLLC Sain Silian

£18

P083

ILS – Astudiaethau Ffilm a Drama

Dydd Llun

11 Medi 2017-21 Mai 2018

1.30pm-3.30

CLLC Sain Silian

£18

P084

ILS – Coginio Ewropeaidd

Dydd Llun

11 Medi 2017-21 Mai 2018

1pm-3pm

Cegin Brynglas

£18

P085

ILS – Crochenwaith a Chrefftau

Dydd Mawrth

12 Medi 2017-15 Mai 2018

10am-12pm

CLLC Sain Silian

£18

P086

ILS – Hanes

Dydd Mawrth

12 Medi 2017-15 Mai 2018

11am-1pm

Llyfrgell Tŷ Tredegar

£18

P087

ILS – Celf Greadigol

Dydd Mawrth

12 Medi 2017-15 Mai 2018

12.30pm-2.30pm

CLLC Sain Silian

£18

P088

ILS – Gofalu am y Corff a’r Meddwl

Dydd Mawrth

12 Medi 2017-15 Mai 2018

1.30pm-3.30pm

Llyfrgell Tŷ Tredegar

£18

P089

ILS – Coginio Iachus

Dydd Mercher

13 Medi 2017-16 Mai 2018

10am-12pm

Cegin Brynglas

£18

P090

ILS – Daearyddiaeth

Dydd Mercher

13 Medi 2017-16 Mai 2018

11am-1pm

CLLC Sain Silian

£18

P091

ILS – Saesneg ar gyfer y Gweithle

Dydd Mercher

13 Medi 2017-16 Mai 2018

1.30pm-3.30pm

CLLC Sain Silian

£18

P092

ILS – Magu Hyder

Dydd Iau

14 Medi 2017-17 Mai 2018

10am-12pm

CLLC Sain Silian

£18

P093

ILS – Paratoi ar gyfer Gwaith

Dydd Iau

14 Medi 2017-17 Mai 2018

11am-1pm

CLLC Sain Silian

£18

P094

ILS – Sgiliau Cyfrifiadurol

Dydd Iau

14 Medi 2017-17 Mai 2018

12.30pm-2.30pm

CLLC Sain Silian

£18

P095

ILS – Sgiliau Hanfodol: Mathemateg

Dydd Iau

14 Medi 2017-17 Mai 2018

1.30pm-3.30pm

CLLC Sain Silian

£18

 

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell (CLLC) Sain Silian.