Oedolion ag anawsterau dysgu (Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS))

Code

Title

Day

Start Date

Times

Venue

Fee

R078

ILS – Budgeting With Money

Mon

10/09/2018

10.00am – 12.00pm

SJ

£18

R079

ILS – Office Skills

Mon

10/09/2018

11.00am – 1.00pm

SJ

£18

R080

ILS – Reading Made Easy

Mon

10/09/2018

12.30pm – 2.30pm

SJ

£18

R081

ILS – Film & Drama Studies

Mon

10/09/2018

1.30pm – 3.30pm

SJ

£18

R082

ILS – European Cookery

Mon

10/09/2018

1.00pm – 3.00pm

BHK

£18

R083

ILS – Pottery & Craft

Tue

11/09/2018

10.00am – 12.00pm

SJ

£18

R084

ILS – History

Tue

11/09/2018

11.00am – 13.00pm

THL

£18

R085

ILS – Creative Art

Tue

11/09/2018

12.30pm – 2.30pm

SJ

£18

R086

ILS – Taking Care of Body & Mind

Tue

11/09/2018

1.30pm – 3.30pm

THL

£18

R087

ILS – Healthy Cookery

Wed

12/09/2018

10.00am-12.00pm

BHK

£18

R088

ILS – Geography

Wed

12/09/2018

11.00am – 1.00pm

SJ

£18

R089

ILS – English for the Workplace

Wed

12/09/2018

1.30pm – 3.30pm

SJ

£18

R090

ILS – Music

Wed

12/09/2018

1.00pm – 3.00pm

SJ

£18

R091

ILS – Confidence Building

Thu

13/09/2018

10.00am – 12.00pm

SJ

£18

R092

ILS – Preparing For Work

Thu

13/09/2018

11.00am – 1.00pm

SJ

£18

R093

ILS – Computer Skills/Everyday Life Skills

Thu

13/09/2018

12.30pm – 2.30pm

SJ

£18

R094

ILS – Essential Skills – Maths

Thu

13/09/2018

1.30pm – 3.30pm

SJ

£18

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges ebost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell (CLLC) Sain Silian.