Oedolion ag anawsterau dysgu (Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS))

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges ebost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell (CLLC) Sain Silian. 

Lleoliadau

SS = Canolfan Ddysgu a Llyfrgell Gymunedol San Silian

LlTT = Llyfrgell Tŷ Tredegar

CTB =Cegin Tŷ Brynglas

Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau hyn neu i gael manylion ynglŷn â sut i gofrestru arnynt, e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Ddysgu a Llyfrgell Gymunedol San Silian.

Cod

Teitl

Diwrnod

Dyddiad Dechrau

Amser

Lleoliad

Ffi

R078

OAD – Cyllidebu

Llun

10/09/2018

10am - 12pm

SS

£18

R079

OAD – Sgiliau’r swyddfa

Llun

10/09/2018

11am - 1pm

SS

£18

R080

OAD – Darllen wedi’i hwyluso

Llun

10/09/2018

12.30pm - 2.30pm

SS

£18

R081

OAD – Astudiaethau ffilm a drama

Llun

10/09/2018

1.30pm – 3.30pm

SS

£18

R082

OAD – Coginio Ewropeaidd

Llun

10/09/2018

1pm–3pm

CTB

£18

R083

OAD – Crochenwaith a chrefft

Maw

11/09/2018

10am - 12pm

SS

£18

R084

OAD - Hanes

Maw

11/09/2018

11am - 1pm

LlTT

£18

R085

OAD – Celf greadigol

Maw

11/09/2018

12.30pm - 2.30pm

SS

£18

R086

OAD – Gofalu am y corff a’r meddwl

Maw

11/09/2018

1.30pm – 3.30pm

LlTT

£18

R087

OAD – Coginio iach

Merch

12/09/2018

10am - 2pm

CTB

£18

R088

OAD - Daearyddiaeth

Merch

12/09/2018

11am - 1pm

SS

£18

R089

OAD – Saesneg yn y gweithle

Merch

12/09/2018

1.30pm – 3.30pm

SS

£18

R090

OAD - Cerddoriaeth

Merch

12/09/2018

1pm–3pm

SS

£18

R091

OAD - Magu hyder

Iau

13/09/2018

10am - 12pm

SS

£18

R092

OAD – Paratoi ar gyfer gwaith

Iau

13/09/2018

11am - 1pm

SS

£18

R093

OAD – Sgiliau cyfrifiadura/Sgiliau bywyd bob dydd

Iau

13/09/2018

12.30pm - 2.30pm

SS

£18

R094

OAD – Sgiliau hanfodol - Mathemateg

Iau

13/09/2018

1.30pm – 3.30pm

SS

£18