Prisiau enwi strydoedd a rhifo tai

 

Categori

Ffioedd presennol

Enwi/ailenwi eiddo (nid yw'n berthnasol i eiddo newydd ei adeiladu)

£41.60

Datblygiad llain unigol

£114.40

Datblygiad 2 lain a mwy

£114.40 + £41.60 fesul llain ychwanegol

Newidiadau i osodiad datblygiad ar ôl hysbysu

£41.60 fesul llain berthnasol

Ailenwi stryd ar gais y trigolion

£114.40 + £41.60 fesul eiddo

Cadarnhau cyfeiriad i drawsgludwyr ac ati

£41.60

 

Sylwer: Mae ffioedd enwi a rhifo strydoedd yn cael eu hadolygu ar hyn a bryd a gallent godi yn gynnar yn 2020.

TRA113119 19/12/19