Ardaloedd cadwraeth

Arfarniadau ardal gadwraeth

Y bwriad drwy arfarniad ardal gadwraeth yw cofnodi a dadansoddi cymeriad ardal, adnabod ei hasedau treftadaeth, adnabod y risgiau sy’n bygwth cymeriad arbennig ardal, ac edrych ar gyfleoedd i'w gwella.

Mae ffin yr Ardal Gadwraeth yn cael ei hadolygu, a phan fydd angen, gwneir argymhellion i’w newid.

Mae hefyd gynllun a pholisïau rheoli i roi arweiniad i bobl sydd â diddordeb mewn ardal.

Rydym wedi ymgynghori ar arfarniadau ardal gadwraeth ar gyfer:

Cynhaliwyd arddangosfeydd cyhoeddus i weld a thrafod y cynigion. 

Mae tair ardal gadwraeth arall (Caerllion, The Shrubbery a Stow Park) yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd a bydd modd gwneud sylwadau arnyn nhw yn nhymor yr hydref 2018.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch ldp.consultation@newport.gov.uk 


Mae 15 o ardaloedd cadwraeth yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd.

Lawrlwythwch y nodyn canllaw Beth yw Ardal Gadwraeth?  (pdf)

Ardaloedd cadwraeth

 • Parc Beechwood
 • Parc Belle Vue
 • Caerllion
 • Clytha
 • Kensington Place
 • Lower Dock Street
 • Lower Machen
 • Sir Fynwy a Chamlas Brycheiniog
 • Y Redwig
 • Sant Gwynllyw
 • Stow Park
 • The Shrubbery
 • Canol y Dref
 • Tŷ a Thir Tredegar
 • Waterloo

Cydsyniad Ardal Gadwraeth

Rhaid cael Cydsyniad Ardal Gadwraeth i ddymchwel adeilad neu strwythur (e.e. wal ffin) mewn ardal gadwraeth

Cymorth Grant

Efallai y bydd Grant Adeilad Hanesyddol o hyd at 25% o gostau cymwys hyd at £2,000 ar gael gan y Cyngor.

Rhaid i adeiladau cymwys fod o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol.

Darllenwch nodiadau canllaw Grant Adeilad Hanesyddol a lawrlwythwch Telerau ac Amodau Cymorth Grant (pdf).

Gwnewch gais drwy gwblhau ffurflen gais am Grant Adeilad Hanesyddol  (pdf) 

TRA89239 08 August 2018