Troi Tai'n Gartrefi

Empty-Homes_1

Lansiodd Llywodraeth Cymru’r Gronfa Troi Tai’n Gartrefi yn 2012 i helpu perchenogion i ddychwelyd eiddo gwag i ddefnydd.

Mae’r llun ‘cyn ac ar ôl’ uchod yn dangos swyddfeydd a drawsnewidiwyd yn llwyddiannus yn fflatiau preswyl.

Mae gan bob rhanbarth yng Nghymru gronfa a rennir o gyllid sydd, yng Ngwent, yn cael ei ddyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn croesawu ymholiadau ynglŷn â’r cynllun Troi Tai’n Gartrefi gan berchenogion unigol a datblygwyr proffesiynol.

  • Y benthyciad mwyaf yw £25,000 fesul uned dai hunangynhwysol
  • Mae terfyn uchaf o £150,000 fesul benthyciwr
  • Ni all y benthyciad fod yn fwy nag 80% o werth presennol yr eiddo neu, os oes gennych forgais, ni all y benthyciad a’r morgais sy’n weddill fod yn fwy nag 80% o werth presennol yr eiddo; os oes unrhyw amheuaeth, efallai y gofynnir i chi ddarparu prisiad proffesiynol
  • Mae benthyciadau’n ddi-log, ond codir ffi weinyddol o £345 - £545, yn dibynnu ar werth y benthyciad
  • Mae’n rhaid bod yr eiddo wedi bod yn wag am 6 mis o leiaf cyn gwneud cais, ond gallwch ymgeisio cyn gynted â’ch bod chi’n berchennog cofrestredig ar ei gyfer
  • Mae’n rhaid i’r eiddo gael ei roi ar osod neu ei werthu ar ôl ei gwblhau
  • Mae’n rhaid i fenthyciadau ar gyfer gwerthu gael eu had-dalu o fewn 2 flynedd, ac mae’n rhaid i fenthyciadau ar gyfer rhoi ar osod gael eu had-dalu o fewn 3 blynedd
  • Mae’n rhaid i’r gwaith gael ei gwblhau ac mae’n rhaid i’r eiddo fod ar gael i’w adfeddiannu o fewn 12 mis
  • Mae pob benthyciad yn cael ei warantu gan arwystl ariannol yn y Gofrestrfa Tir

Lawrlwythwch y Canllaw Ymgeiswyr i’r Gronfa Benthyciadau Troi Tai’n Gartrefi  (pdf). 

Cysylltu                                                 

I drafod cais posibl, anfonwch neges e-bost at empty.homes@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 233592.