Teithio mewn grwpiau

Os yw’r gwaith o drefnu trip ar gyfer eich grŵp neu sefydliad wedi’i roi i chi, dyma’r lle.

Mae Casnewydd yn lle gwych ar gyfer teithiau tywys, gyda dewis o lety i grwpiau ac amrywiaeth o atyniadau a gweithgareddau lleol sy’n cynnig gostyngiadau i grwpiau.

Mae teithiau tywys golygfaol o Ddyffryn Gwy, Bro Wysg, Bannau Brycheiniog a Fforest y Ddena yn boblogaidd iawn.

Canllaw Masnach Teithio Casnewydd

Mae uned dwristiaeth Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig help gydag amserlenni teithio, cyngor ar stopio am fwyd, parcio a chyfleusterau parcio, tripiau cyfarwyddo a gwasanaethau lleoli lleoliadau – oll am ddim.

E-bostiwch tourism@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 233664.

TRA93281 1/11/2018