Kemys View

Kemys-View-interior

Eiddo hunangynhaliol ar gyrion pentref hanesyddol Caerllion, gyda golygfeydd dros Afon Wysg, cefn gwlad agored a chwrs golff Cwpan Ryder 2010.

Mae’r llety hunan-arlwyo’n cynnwys lolfa fawr, toiled ac ystafell gawod ar wahân, cegin gynhwysfawr a chyfleusterau storio.

Un ystafell wely ddwbl a gwely soffa.

Kemys View, Usk Road, Caerllion, NP18 1LP

Ffôn: +44(0)1633 431369
Symudol: +44(0)7717 025903
E-bost: kemysview@gmail.com 

 

Ystafell en-suite

Ystafell ar y llawr gwaelod

Parcio preifat a diogel

Teledu / Sky

Gorsaf drenau gerllaw

Arhosfan bws gerllaw

Cyfleusterau golchi dillad

Gardd

WiFi