Gwesty Queens

The-Queen's-Hotel-(4)

Gwesty Queens yw un o’r gwestai hynaf yng Nghasnewydd, sydd weidi cael ei adnewyddu’n ddiweddar fel Wetherlodge canol dinas i ddarparu llety cyfforddus lai na phum munud ar droed o orsaf drenau a bysiau’r ddinas.

Mae gan bob ystafell wely ystafell ymolchi en-suite, gydag un ystafell sy’n hygyrch i westeion anabl. Mae yna ystafelloedd cynadledda a chyfarfod ar gael i’w llogi.

Mae’r bwyty’n gweini ystod eang o fwyd rhwng 10am a 10pm (7am i westeion).

Mae’r bar ar agor rhwng 10am a chanol nos, dydd Sul i ddydd Mawrth; 10am i 1am, dydd Mercher ac Iau; a 10am i 3am, dydd Gwener a Sadwrn.

Ystafelloedd: 17 ystafell ddwbl / ystafell gyda dau wely, 4 ystafell deulu, 8 ystafell sengl, gan gynnwys 1 ystafell hygyrch i bobl ag anabledd.

Gwesty Queens

Bridge Street
Casnewydd
NP20 4AN

Ffôn: 01633 844900
E-bost: queenshotel@jdwetherspoon.co.uk
Gwefan: www.jdwetherspoonhotels.co.uk

 

Bwyty

Trwydded gweini alcohol

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Arhosfan bws gerllaw

Gorsaf drenau gerllaw

WiFi rhad ac am ddim