Gwesty Coldra Court

Coldra Court Hotel main entrance

Yn Langstone, ar gyrion Casnewydd, Gwesty Coldra Court yw’r llety delfrydol ar gyfer y rheiny sydd eisiau ymweld â Dyffryn Wysg a’r ardal.

Fel rhan o gasgliad y Celtic Manor, gall gwesteion Gwesty Coldra Court fwynhau chwarae golff ar gyrsiau ardderchog Gwesty’r Celtic Manor.

Mae Cwrs Ras Cas-gwent ugain munud i ffwrdd mewn car, ac mae’r gwesty’n lle delfrydol i’r rheiny sy’n mynd i wylio gemau rygbi neu bêl-droed yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae Gwarchodfa Natur Gwlyptir Casnewydd gerllaw, sy’n gartref i fywyd gwyllt amrywiol ac yn lle ardderchog i fynd am dro.

Gallwch ddechrau’r dydd trwy nofio ym mhwll 18 metr y gwesty, ac adfywio yn y sawna neu’r ystafell stêm.

Yn ogystal, mae campfa Clwb Iechyd Springs yn darparu ystod eang o offer cadw’n heini modern.

Mae Bwyty Seasons yn cynnig bwyd o ansawdd da mewn lleoliad hamddenol, ac mae ar agor bob dydd i weini brecwast a swper.

Gallwch gwrdd am ddiodydd cyn-cinio ar batio’r bar, neu fwynhau coffi a phapur newyddion yn y lolfa gyfforddus.

Ystafelloedd: 148 ystafell – cymysgedd o ystafelleodd dwbl, ystafelloedd gyda dau wely ac ystafelloedd sengl

Gwesty Coldra Court

Chepstow Road, Langstone NP18 2LX

Ffôn: +44 (0)1633 413737
Gwefan: www.celtic-manor.com 

 

Bwytai

Trwydded gweini alcohol

Parcio preifat

Cyfleusterau hamdden

Gardd

Lifft

Cyfleusterau golchi dillad

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Aerdymheru

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Gorsaf drenau gerllaw