Gwesty Caerllion House

Caerleon-House-Hotel

Llety en-suite cyfforddus mewn tŷ Fictoraidd gyda gardd hyfryd.

Mae’n bosibl cerdded mewn pum munud i’r ganolfan ddinesig, yr orsaf drenau a chanol y ddinas, tra bod cyffordd 27 yr M4 funudau i ffwrdd mewn car.

Ystafelloedd: 2 ystafell sengl, 1 ystafell ddwbl, 3 ystafell gyda dau wely, 1 ystafell deulu

Gwesty Caerllion House

61 Caerau Road, Casnewydd, De Cymru NP20 4HJ
Ffôn: +44 (0)1633 264869
E-bost: Caerllionhousehotel@hotmail.com 

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Parcio

Croesewir plant

Derbynnir y prif gardiau credyd

Gardd

Arhosfan bws gerllaw

Trwydded gweini alcohol

Ystafelloedd en-suite

Gorsaf drenau gerllaw