Tŷ Llety Labuan

Labuan-Guest-House

Tŷ llety Sioraidd hyfryd dim ond munudau o gyffordd 24 yr M4 a Gwesty’r Celtic Manor.

Y llety delfrydol ar gyfer y rheiny sy’n hoff o chwarae golff, gan fod 45 cwrs golff o fewn 40 munud mewn car o’r eiddo, yn ogystal ag i’r rheiny sydd â busnes yng Nghasnewydd a Chaerdydd.

Mae’r llety’n cynnig croeso cynnes a chyfeillgar i westeion, ac mae’r prisiau’n cynnwys brecwast Cymreig llawn.

Tŷ Llety Labuan

464 Chepstow Road, Casnewydd, De Cymru NP19 8JF

Ffôn: +44 (0)1633 664533
E-bost: patricia.bees@ntlworld.com

Gwefan: www.labuanhouse.co.uk

 

Parcio preifat

Croesewir anifeiliaid anwes

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Arhosfan bws gerllaw

Gorsaf drenau gerllaw

Prydau bwyd gyda’r nos ar gael ar gais

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Ystafell wely ar y llawr gwaelod

Gardd