Fferm Pentre-Tai

Pentre-Tai-BB

Lleolir Fferm Pentre-Tai mewn 60 erw yng nghefn gwlad, hanner ffordd rhwng dinas Casnewydd a phrifddinas Cymru, Caerdydd, nepell o gyffordd 28 yr M4.

Mae’r adeilad Sioraidd gwreiddiol yn nodwedd ganolog amlwg, tra bod y gwesteion yn aros mewn datblygiad tri llawr newydd sbon.

Mae’r perchnogion, Sue a George Proctor, wedi bod yn darparu llety gwely a brecwast ar y fferm ers 1992, ac maen nhw’n ymfalchïo mewn creu amgylchedd cynnes, gorffwysol a chroesawgar yn y lleoliad hyfryd hwn.

Mae’r fferm ar Lwybr Troed Dyffryn Sirhowy, sy’n daith gerdded 26 milltir o hyd rhwng Casnewydd a Thredegar, yng nghymoedd De Cymru.

Bydd y rheiny sy’n hoff o weithgareddau awyr agored yn mwynhau darpariaeth y fferm, sy’n cynnwys nifer o lwybrau ceffyl.

Mae’r fferm yn cynnal gweithgareddau saethu colomennod clai bob pythefnos, yn ogystal â phum llain galed ar gyfer carafanau.

Gwely a Brecwast Fferm Pentre Tai

Rhiwderyn
Casnewydd
NP10 8RQ

Ffôn: +44(0)1633 893284

E-bost: enquiries@pentretaifarm.co.uk

Gwefan: www.pentretaifarm.co.uk 

Parcio preifat

Gorsaf drenau gerllaw

 Arhosfan bws gerllaw

Croesewir cerddwyr

Croesewir beicwyr

 WiFi am ddim

Teledu yn yr ystafell wely

Croesewir plant

 Cyfleusterau gwneud te a choffi