Llety

Gwahanol fathau o lety

Llety academaidd

Gwely a brecwast

Gwersylla a charafanio

Ffermydd

Tŷ llety

Gwestai

Gwestai bach a thafarndai

Hunanarlwyo

Mae esboniad o’r system graddio llety a ddefnyddir ar y tudalennau hyn ar gael ar wefan Croeso Cymru.

AirBnB

Yn ogystal, mae llety preifat ar gael trwy AirBnB.