e-Lyfrau, e-Lyfrau Sain, cylchgronau a chomics

Mae’r gwasanaethau ar-lein hyn yn rhad ac am ddim i aelodau Llyfrgelloedd Casnewydd ac maen nhw’n eich galluogi i gyrchu gwybodaeth gyfeirio a lawrlwytho benthyciadau yn syth i’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Os nad yw eich cerdyn llyfrgell yn cael ei dderbyn gan unrhyw un o’r gwasanaethau efallai bod angen i chi weithredu eich cyfrif e-Lyfr – e-bostiwch LION@newport.gov.uk a dywedwch eich enw wrthym a pha wasanaeth yr ydych yn ceisio ei ddefnyddio. 

Ni all dyfeisiau Amazon eReader (megis Kindle) ddefnyddio’r gwasanaethau hyn ar hyn o bryd.

Newid cyfrinair Bolinda

Ar 10/06/2019, bydd system Llyfrgelloedd Casnewydd, llyfrgell e-lyfrau ac e-lyfrau sain Bolinda yn newid i’r dull dilysu Cymru Gyfan, felly caiff eich cyfrinair ei ailosod a’r un newydd fydd eich dyddiad geni fel hyn: dd/mm/bbbb (yn cynnwys y slaesau). Bydd yr enwau defnyddiwr yn aros yr un peth. 

Wedi cwblhau’r gwaith hwn, bydd LION, Bolinda a MyPC yn defnyddio’r un cyfrinair, felly bydd yn haws i chi ei gofio a’i newid pan fo angen.

Blwch Benthyg Bolinda

Fel aelod o Lyfrgelloedd Casnewydd gallwch fwynhau e-lyfrau ac e-Lyfrau Sain yn llyfrgell Blwch Benthyg Bolinda:

 • Hyd at bedair eitem ar fenthyg ar unrhyw adeg
 • Cyfnod benthyg o bythefnos
 • Gallwch adnewyddu benthyciad
 • Dychwelyd awtomatig

Bydd angen yr app Borrow Box arnoch er mwyn defnyddio’r adnoddau hyn, lawrlwythwch yr app ar AndroidApple neu Kindle Fire

Mynd i mewn i Flwch Benthyg Bolinda  

Cylchgronau RBdigital

Fel  aelod o lyfrgelloedd Casnewydd mae gennych fynediad at gannoedd o gylchgronau ar-lein:

 • Dim terfyn ar nifer eitemau ar fenthyg
 • I chi eu cadw am byth
 • Hen gyfrolau ar gael
 • Mae angen yr app RB digital er mwyn cael mynediad, lawrlwthwch ef ar AndroidApple neu Kindle

Cael mynediad i Gylchgronau RBdigital 

RB Digital Comics

Os ydych yn hoff o gomics a nofelau graffig RB Digital Comics yn rhoi mynediad dibendraw i nofelau graffig digidol ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei gysylltu â’r we.

Mae mwy na 93 o gyhoeddwyr gyda dros 16,000 o gomics a graffig, i gyd am ddim:

 • Dim terfyn ar nifer eitemau ar fenthyg
 • Cyfnod benthyg o un wythnos
 • Dychwelyd awtomatig
 • Bydd angen lawrlwytho’r app RB Digital Comics ar ddyfeisiau symudol

Lawrlwthwch yr app RB digital ar AndroidApple neu Kindle

Mynediad RB Digital Comics

TRA102873 31/05/2019