Llyfrau Cyflym

Mae gwasanaeth Llyfrau Cyflym Llyfrgelloedd Casnewydd yn eich galluogi chi i ddewis hyd at 50 o lyfrau bob blwyddyn o stoc Llyfrgelloedd Casnewydd.

Bydd yr eitemau yr ydych yn eu dewis yn cael eu postio i’ch cyfeiriad cartref gydag amlen ddychwelyd â stamp fel y gallwch ddychwelyd yr eitemau ar ôl i chi orffen eu darllen.

Gall defnyddwyr Llyfrau Cyflym hefyd lawrlwytho eLyfrau, eGylchgronau ac eLyfrau Clywedol am ddim o gatalog ar-lein Llyfrgelloedd Casnewydd.

Mae Llyfrau Cyflym yn ddelfrydol i bobl brysur sy’n gweithio neu i fyfyrwyr na all fynd i’r llyfrgell leol yn ystod oriau gwaith.

Os ydych eisoes yn aelod o Lyfrgelloedd Casnewydd e-bostiwch book.express@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Os nad ydych yn aelod o lyfrgell, gallwch gofrestru ar gyfer Llyfrau Cyflym ar-lein.

Telerau ac amodau Llyfrau Cyflym 

Rhaid i ddefnyddwyr Llyfrau Cyflym:

  • beidio â menthyg eitemau o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd mwyach
  • bod dros 16 oed
  • talu treth gyngor i Gyngor Dinas Casnewydd

Rhaid i ddefnyddwyr Llyfrau Cyflym gytuno i:

  • fenthyg hyd at 50 o lyfrau bob blwyddyn o stoc Llyfrgell Casnewydd, heblaw am gynigion arbennig, eitemau poblogaidd, amlgyfryngau, stoc oedolion ifanc ac iau a theitlau mawr nad ydynt yn ffuglen
  • dychwelyd y llyfrau gan ddefnyddio’r amlen bostio a ddarparwyd - nid oes modd dychwelyd y llyfrau â llaw i unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd, a dim ond unwaith cewch eu hadnewyddu.
  • talu unrhyw ddirwyon sydd heb eu talu ar y raddfa bresennol.