Nodiadau Casnewydd

Erthyglau byr gan Lyfrgelloedd Casnewydd am bobl, lleoedd a digwyddiadau pwysig o orffennol Casnewydd. 

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r pynciau hyn, neu os oes awgrym gennych ar gyfer Nodyn Casnewydd, e-bostiwch reference.library@newport.gov.uk neu ewch i’r Llyfrgell Ganolog.