Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Tŷ-du

Oriau agor

Dydd Llun        9am - 1pm    a          2pm – 7pm

Dydd Mawrth    9am - 1pm   a           2pm - 5:30pm

Dydd Mercher    9am - 1pm   a           2pm - 5:30pm

Dydd Iau           9am - 1pm    a          2pm – 5:30pm

Dydd Gwener      9am - 1pm    a          2pm – 5:30pm

Dydd Sadwrn     9am – 1pm


Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.   

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 

Cysylltu 

Llyfrgell Tŷ-du, Tregwilym Road, Casnewydd NP10 9EL

Dyma leoliad Llyfrgell Tŷ-du

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  rogerstone.library@newport.gov.uk