Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Ringland

Oriau agor

Dydd Llun            9am - 5pm

Dydd Mawrth       9am – 5pm

Dydd Mercher      9am - 5pm

Dydd Iau               9am - 5pm 

Dydd Gwener       9am - 5pm


Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.   

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo

Cysylltu 

Llyfrgell Ringland, Newport East Community Hub, 282 Ringland Circle, Casnewydd NP19 9PS

Dyma leoliad Llyfrgell Ringland

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  ringland.library@newport.gov.uk