Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Malpas

Oriau agor

Dydd Llun           2pm – 7pm

Dydd Mawrth      9.30am – 1pm

Dydd Mercher     2pm – 6pm

Dydd Iau                AR GAU

Dydd Gwener      9.30am – 1pm

Dydd Sadwrn     9am – 1pm


Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.  

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn 
  • llungopïo 
  • llogi ystafell gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi

Cysylltu 

Llyfrgell Malpas, Pillmawr Road, Casnewydd NP20 6WF

Dyma leoliad Llyfrgell Malpas

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  malpas.library@newport.gov.uk