Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Caerllion

Oriau agor

Dydd Llun           AR GAU

Dydd Mawrth        2pm – 6pm

Dydd Mercher      10am - 1pm        a        2pm - 7pm

Dydd Iau             AR GAU

Dydd Gwener       2pm – 6pm

Dydd Sadwrn     9am - 1pm


Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.

Ymaelodi â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau  

  • mynediad am ddim i’r rhyngrwyd trwy wi-fi a chyfrifiaduron mynediad cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn 
  • llungopïo 

Cyswllt

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Caerllion, Neuadd y Dref, Heol yr Eglwys, Caerllion NP18 1AW

Gweler lleoliad Llyfrgell Caerllion

Ffôn: (01633) 656656

E-bost: llyfrgell.caerllion@casnewydd.gov.uk