Arddangosiad tân gwyllt

fireworks

Cynllun cofrestru arddangosiad tân gwyllt gwirfoddol

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal cynllun cofrestru arddangos tân gwyllt gwirfoddol er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn mwynhau arddangosiad tân gwyllt hapus heb ddamweiniau.

Anogir preswylwyr Caerdydd sy’n bwriadu mynychu arddangosiad tân gwyllt i ymweld â lleoliad sydd wedi’i gofrestru gyda’r cynllun cofrestru arddangosiad tân gwyllt gwirfoddol.  

Arddangosiadau Tân Gwyllt 2018

Mae’r digwyddiadau hyn wedi diwallu meini prawf ein cynllun cofrestru gwirfoddol ar gyfer arddangosiadau tân gwyllt.

Mae’r amseroedd yn seiliedig ar wybodaeth a gafwyd gan drefnwyr y digwyddiadau, cysylltwch â threfnydd y digwyddiad am ragor o wybodaeth.

Dyddiad 

Digwyddiad

Gatiau’n agor

Amser tanio

 

Dydd Gwener 2 Tachwedd 

Clwb Rygbi Caerllion, The Broadway, Caerllion

 

17:30

19:00

Oedolion £5, plant £2.  Mae tocynnau ar gael ar y gât neu o’r clwb 6-7pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau

Am wybodaeth cysylltwch ag Ian ar 07528 222122

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd

Caerleon AFC Cold Bath Road Caerleon NP18 1NF

17:30

19:30

Ffoniwch 07904 148257 

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd  

Neuadd Bentref Marshfield, Wellfield Road, Marshfield 

 

17:30

18:30

Mynediad am ddim

Bwyd poeth a bar ar gael

Unrhyw ymholiadau ffoniwch Angie ar 07971 256279

Dim parcio ar gael ar y safle  

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd  

Gwesty’r Celtic Manor

 

16:30

18:00

DIM TOCYNNAU AR ÔL

Dydd Sul 4 Tachwedd

Clwb Golff Parc Tredegar, Parc-y-Brain Road, Tŷ-du

18:00

19:00

Tocynnau £15 fesul car

Tocynnau ar gael yn y clwb neu ffoniwch (01633) 894433 (opsiwn 4) neu 07976 178711 

Canllawiau

Lawrlwythwch 'Celebrating Bonfire Night: a community guide to organising bonfires and fireworks' gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. 

I gael rhagor o gyngor ewch i: gwefan y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch

Darllen am gofrestru i gadw tân gwyllt 

Darllen am ddiogelwch coelcerth

Cyswllt

E-bost environmental.health@newport.gov.uk  

TRA93055 26/10/18