The Six Bells Inn

Mae The Six Bells Inn bellach yn dafarn annibynnol, breifat, sy’n cynnig amrywiaeth o wahanol fathau o gwrw lleol a chyfandirol, yn ogystal â gwinoedd a ddewiswyd gan sommelier, a choffi mâl ffres. Gallwch ymlacio ar yr hen ddodrefn Chesterfield o gwmpas y tân agored a manteisio ar y WiFi rhad ac am ddim.

Mae’r cogydd yn defnyddio cynhwysion lleol, a chynnyrch a gyrchir yn foesegol, ac mae ei agwedd “’does dim angen trwsio rhywbeth os nad yw wedi’i dorri” at fwyd tafarn yn yr 21ain ganrif wedi gwneud The Six Bells Inn yn llwyddiant lleol ac yn gyrchfan bwyta.

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Hygyrch i gadeiriau olwyn

Bwydlen i blant

Parcio ar gael

Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd:

Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol i gael manylion

The Six Bells Inn

Broadstreet Common
Peterstone
Gwynllŵg
CF3 2TN
Ffôn: +44(0)1633 680625
E-bost: info@thesixbellsinn.co.uk