Gwesty Priory Hotel

The Priory 1

Yn wreiddiol, roedd The Priory yn fynachdy Sistersaidd, ac mae bellach yn westy a bwyty â chymeriad gwych, wedi’i leoli yng nghanol pentref hanesyddol Caerllion.  

Mae ganddo ddetholiad helaeth o bysgod ffres a chigoedd lleol, ac mae awyrgylch gwych yn y bwyty prysur.

Mae man bwyta awyr agored a gerddi wedi’u tirweddu yn ychwanegu at yr ymdeimlad Canoldirol.

Gwobrau

Achrediad y Ddraig Werdd. Sgôr yr Asiantaeth Safonau Bwyd (sgôr ar y drws): 4

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol
  • Dewisiadau fegan
  • Bwydlen i blant
  • Parcio
  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Dydd Llun -dydd Iau, 12pm-2.30pm a 7pm-10pm; dydd Gwener a dydd Sadwrn, 12pm - 2.30pm a 6.30pm-11pm; dydd Sul, 12pm-4pm a 6.30pm-9.30pm

Gwesty The Priory

Y Stryd Fawr, Caerllion NP18 1AG

Ffôn: +44 (0)1633 421241

Gwefan: www.thepriorycaerleon.co.uk