Stuffed Dormouse

Stuffed Dormouse

Mae’r bwyty hwn yn boblogaidd iawn gyda phobl leol ac yn cynnig newid o’r arfer gyda detholiad da o gigoedd anarferol ac egsotig yn ogystal â bwydlen fwy traddodiadol. 

Mae’r perchnogion wedi gosod tanc cimychiaid yn ddiweddar fel y gall cwsmeriaid ddewis eu cramennog ffres eu hunain.

Cyfleusterau

  • Opsiynau Llysieuol
  • Wedi trwyddedu i werthu alcohol

Gwasanaeth Bwyd

Dydd Llun i ddydd Sul, 12 hanner dydd tan 9pm

The Stuffed Dormouse

Ponthir Road, Caerllion NP18 3NY 

Ffôn: +44(0)1633 430142
Gwefan:  www.thestuffeddormouse.co.uk