The Three Mughals

Three Mughals

Fe’i hagorwyd yn 2009 gan y Dirprwy Faer lleol a’r Uwch Gomisiynydd ar gyfer Bangladesh, ac enillodd y bwyty Indiaidd hwn enw da yn gyflym. Mae’n boblogaidd iawn gyda thrigolion lleol, felly argymhellir neilltuo lle ymlaen llaw.

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Parcio ar gael

Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd:

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Cinio: 12 canol dydd - 2.30pm; Gyda’r nos: 5.30-11.30pm

The Three Mughals

Western Valley Road
Pye Corner
Tŷ-du 
Casnewydd
NP10 9DS
Ffôn: +44(0)1633 894365

Gwefan: www.threemughals.co.uk

E-bost: info@threemughals.co.uk