Curry On The Curve

Curry-on-the-Curve

Mae’r bwyty hwn yn cynnig ystod o opsiynau bwyta iachus, naill ai i’w bwyta yn y bwyty neu fynd â nhw gyda chi. Maent wedi cydweithio â chyflenwyr lleol yng Nghymru sy'n deall eu hymrwymiad i ymagwedd ffres, boed hynny at y bwyd, yr addurniad, neu’r ffa coffi a ddaw o Arfordir Malabar yn Ne India ac sy’n cael eu rhostio a’u malu gyda chariad yn lleol yng Nghymru. 

Mae’r bwydlenni'n cynrychioli coginio rhanbarthol India a darperir ar gyfer y plant hefyd, gyda seigiau cartref heb tsili.

Mwynhewch ginio neu swper iachus, defnyddiwch y WiFi am ddim i bori'n hamddenol neu cynhaliwch gyfarfod busnes mewn cornel dawel, gan ddefnyddio’r cyfleusterau argraffau ar y safle.

Hefyd darperir ar gyfer achlysuron a digwyddiadau preifat.

Parcio am ddim. Os ydych yn talu ac yn arddangos yn y maes parcio aml-lawr gyferbyn, fe gewch ad-daliad ar y tocyn £1 yn y bwyty.

Cyfleusterau

 • Llysieuol
 • Bwyd fegan
 • Opsiynau di-glwten
 • Mae gwybodaeth lawn am alergenau ar y safle
 • Wedi trwyddedu i werthu alcohol
 • Dosbarthu bwyd a chludfwyd 
 • Mynediad i gadeiriau olwynion
 • Bwydlen i blant
 • Derbynnir cardiau credyd

Gwasanaeth Bwyd

Nos Fawrth – nos Iau 5.30 – 11pm

Nos Wener a nos Sadwrn 5.30pm- 1am

Nos Sul 5.30-10pm.

Ar gau ddydd Llun. Ar agor ar gyfer cinio prynhawn i bartïon preifat a threfniadau ymlaen llaw trwy roi rhybudd ymlaen llaw

Curry on the Curve

34 Clarence Place

Casnewydd

NP19 0AG

Ffôn: +44(0)1633 547474

Gwefan: www.curryonthecurve.co.uk

E-bost: team@curryonthecurve.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A range of healthy eating options, either to eat in or take away. They have collaborated with local Welsh suppliers who understand their commitment to a fresh approach, be it the food, the décor, or the coffee beans sourced from the Malabar Coast in Southern India and roasted and ground with love locally in Wales. 

The menus represent regional cuisines of India and children are catered for with home-made chilli-free dishes.

Enjoy a healthy lunch or dinner, use the free WiFi to browse in leisure or hold a business meeting in a quiet corner and use the on-site printing facilities.

Private functions and events also catered for.

Free parking; pay and display at the multi-storey car park opposite and get the £1 ticket refunded at the restaurant.

Facilities

 • Vegetarian
 • Vegan food
 • Gluten free options
 • Full allergen information available on site
 • Licensed for alcohol
 • Deliveries and takeaways 
 • Wheelchair accessible
 • Children’s menu
 • Credit cards accepted

Food service

Tuesday -Thursday 5.30pm -11pm

Friday and Saturday 5.30pm -1am

Sunday 5.30pm -10pm

Closed Monday, open for lunch for private parties and pre-bookings by advance notice

Curry on the Curve

34 Clarence Place, Newport NP19 0AG

Tel: +44(0)1633 547474

Website: www.curryonthecurve.co.uk

Email: team@curryonthecurve.co.uk