Parc Pantry Tea Rooms

Belle Vue Park Pavilion

Mae’r pafiliwn Fictoraidd adferedig hardd hwn wedi’i leoli yng ngerddi addurnol a pharc Belle Vue, ychydig y tu allan i ganol y ddinas.

Caiff byrbrydau, ciniawau ysgafn a chacennau eu paratoi yn y lleoliad, ac mae’r parlwr te yn boblogaidd gyda thrigolion lleol a’r rheiny sy’n ymweld â’r parc.

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Hygyrch i gadeiriau olwyn

Bwydlen i blant

Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Dydd Llun – dydd Gwener, 10am-4pm; dydd Sadwrn a dydd Sul (penwythnos y Pasg tan ddiwedd mis Hydref), 11am-5pm

Parc Pantry

Parc Belle Vue  
Casnewydd
NP20 4EZ
Ffôn: +44(0)1633 414633
Gwefan: http://parcpantry.co.uk/