Hawliau tramwy cyhoeddus

Cyclists

Mwynhewch gerdded, beicio, reidio...

Mae tua 300 cilometr/186 milltir o hawliau tramwy cyhoeddus o fewn ardal Cyngor Dinas Casnewydd ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn llwybrau troed (287 cilomedr/179.4 milltir).

Mae’r cyngor yn rheoli ac yn cynnal a chadw’r rhwydwaith hwn o lwybrau, gan weithio’n agos gyda thirfeddianwyr a defnyddwyr er mwyn cadw’r llwybrau at safon lle y gellir eu defnyddio. 

Mathau o hawliau tramwy cyhoeddus

Map hawliau tramwy

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP) 

Newidiadau i rwydwaith y llwybrau

Cynnal a chadw

Anifeiliaid

Fforwm Mynediad Lleol

Llwybrau cerdded

Teithio Llesol

Cysylltwch â

Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y Tîm Cefn Gwlad.