Parc Beechwood

Mae Parc Beechwood yn barc 30 erw â choed aeddfed ac ardaloedd chwarae gyda mynedfeydd ar Chepstow Road, Christchurch Road a Beechwood Road.

Enillodd y parc Ddyfarniad y Faner Werdd nodedig yn 2018

Gweler lleoliad Beechwood Park

Oriau Agor

Mae Parc Beechwood yn agor am 6am. .

Caffi

Mae caffi ger Tŷ Beechwood. 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae bysiau’n rhedeg ar hyd Chepstow Road a Christchurch Road ac yn stopio y tu allan i’r parc. Ewch i Trafnidiaeth Casnewydd i gael manylion. 

Llogi ystafelloedd

Mae gan Dŷ Beechwood a adferwyd yn ddiweddar le a mannau y gellir eu llogi ar gyfer digwyddiadau

Hanes

Adeiladwyd Tŷ Beechwood, adeilad rhestredig Gradd II, ym 1877-78 fel preswylfa breifat ar gyfer George Fothergill, gwneuthurwr tybaco a chyn-Faer Casnewydd ac, yn wreiddiol, y tiroedd preifat oedd y parc 30 erw.

Ym 1900, prynodd Cyngor Bwrdeistref Casnewydd Dŷ Beechwood ac agorwyd y tiroedd fel parc cyhoeddus. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, defnyddiwyd y tŷ fel cartref ymadfer.

Cafodd Tŷ Beechwood ei feddiannu gan luoedd America yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac wedyn cafodd ei ddefnyddio at nifer o ddibenion, gan gynnwys ysbyty trin tiwberciwlosis, ysgol awyr agored a chlwb rheilffyrdd model.

Cyfeillion Parciau Addurnol

Sefydlwyd Cyfeillion Parciau Addurnol Casnewydd yn 2006 i weithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd i reoli parciau Fictoraidd Casnewydd.  

Cyswllt

Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR
Ffôn: (01633) 656656 

E-bost: info@newport.gov.uk