Canolfannau cymunedol

Caiff canolfannau a neuaddau cymunedol yn ardal Casnewydd eu defnyddio gan grwpiau lleol ac unigolion.

Mae cyfleusterau arlwyo gan y rhan fwyaf ohonynt ac mae llwyfan mewn rhai ohonynt, felly maent yn fannau delfrydol ar gyfer dathliadau.

Hefyd, mae canolfannau cymunedol yn cynnal gweithgareddau i oedolion a phlant, gan gynnwys dosbarthiadau ffitrwydd a chlybiau ar ôl ysgol.

I gael manylion am ba wasanaethau sy'n cael eu cynnig mewn canolfan gymunedol, cysylltwch â nhw gan ddefnyddio'r manylion isod.

Beaufort Road, St Julians, Casnewydd NP19 7UB

Ffôn: (01633) 214506

 • Tŷ Beechwood

Beechwood Park, Christchurch Road, Casnewydd NP19 8AJ

Ffôn: (01633) 273502

Eton Road, Y Maindy, Casnewydd NP19 0BL

Ffôn: (01633) 265486

 • Canolfan Gymunedol Duffryn

Canolfan Siopa Duffryn, Duffryn, Casnewydd

Ffôn: (01633) 817743

 • Canolfan Gymunedol Eveswell

Eveswell Street, Casnewydd

Ffôn: (01633) 676502

 • Canolfan Gymunedol Gaer

Gaer Road, Casnewydd

Ffôn: (01633) 784068

 • Canolfan Gymunedol Graig

Caerphilly Road, Basaleg, Casnewydd

Ffôn: (07999) 777593

E-bost: john_history@hotmail.co.uk

 • Canolfan Gymunedol Hatherleigh

Whitstone Road, Beechwood, Casnewydd

Ffôn: (01633) 283360

 • Canolfan Gymunedol Maesglas

Bideford Road, Casnewydd

Ffôn: (01633) 210628

 • Canolfan Gymunedol Malpas

Pillmawr Road, Malpas, Casnewydd

Ffôn: (01633) 771605

 • Neuadd Gymunedol Nash

St Mary's Road, Nash Village, Casnewydd NP18 2DD

E-bost: nashcommunityhallbookings@hotmail.co.uk

 • Canolfan Gymunedol Orchard Lane

Orchard Lane, Stafford Road, Casnewydd

Ffôn: (01633) 670898

 • Pill Millennium Centre 

Courtybella Terrace, Newport, NP20 2GH

Ffôn: (01633) 660262

E-bost: admin@pillmill.co.uk

https://www.pillmill.co.uk

 • Neuadd Bentref Redwick

Neuadd Bentref Redwick, South Row, Redwick, De Cymru NP26 3DE

Ffôn: 07845 703 080

E-bost: admin@redwickvillagehall.org

 • Canolfan Gymunedol Rhiwderin

Pentre Tai Road, Rhiwderin

Ffôn: (07746) 306287

E-bost: pmcreid@aol.com

 • Canolfan Gymunedol Ringland

Ffon: (01633) 414650

 • Canolfan Rivermead

Ffon: (01633) 414650

 • Canolfan Gymunedol Shaftesbury

Evans Street, Casnewydd, NP20 5LD

Canolfan Share, Stow Hill

Ffôn: (01633) 212782

Welfare Grounds, Tregwilym Road, Tŷ-du, Casnewydd, NP10 9EQ

E-bost: rogerstonecc@gmail.com