Nadolig

Fireworks

Pantomeim Glan yr afon - Cinderella 

Dydd Iau 28 Tachwedd 2019 tan ddydd Sadwrn 4 Ionawr 2020

Mwynhewch ddwy awr o ganu, dawnsio, drama a hwyl i bob oedran ym Mhantomeim teuluol traddodiadol Theatr Glan yr Afon, Cinderella 

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig

Heblaw am Ddydd y Nadolig a Dydd Calan, pan na fydd unrhyw gasgliadau, caiff biniau ac ailgylchu eu casglu un diwrnod yn ddiweddarach nag arfer dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. 

  • Dydd Llun 30 Rhagfyr: casgliadau fel arfer
  • Dydd Mawrth 31 Rhagfyr: casgliadau fel arfer
  • Dydd Mercher 1 Ionawr: dim casgliad - caiff biniau ac ailgylchu eu casglu ddydd Iau 2 Ionawr
  • Dydd Iau 2 Ionawr: caiff casgliadau eu gwneud ddydd Gwener 3 Ionawr
  • Dydd Gwener 3 Ionawr: caiff casgliadau eu gwneud ddydd Sadwrn 4 Ionawr 

Nodwch eich cod post ar y dudalen casglu biniau i weld pryd caiff eich bin a’ch ailgylchu eu casglu. 

Caiff eich coeden Nadolig go iawn ei hailgylchu drwy:

Ailgylchwch gardiau a phapur lapio

Mae cardiau a phapur lapio yn mynd yn eich bocs ailgylchu gwyrdd - dim papur lapio ffoil  os gwelwch yn dda!

Darllenwch am ailgylchu dros y Nadolig gyda Wastesavers

Amserau agor Canolfannau Ailgylchu

Derbynnir y cerbydau olaf i’r safle 15 munud cyn amser cau

Mwy o wybodaeth am y Ganolfan Ailgylchu 

Siopa

Ymwelwch â Chasnewydd i gael bargeinion, anrhegion a nwyddau gan fasnachwyr annibynnol, Marchnad hanesyddol Casnewydd, Friars Walk a  Chanolfan Ffordd y Brenin

Gweld gwybodaeth am barcio 

TRA110968 7/11/2019