Gemau Trawsblaniad Prydeinig

British Transplant Games logo

Dydd Iau 25 - dydd Sul 28 Gorffennaf

Eleni bydd Casnewydd yn cynnal Gemau Trawsblaniad Prydeinig Westfield Health 2019.

Wedi'u cynnal ers 42 o flynyddoedd, cynhelir y Gemau ar safleoedd ledled y ddinas gan gynnwys Rodney Parade a Phentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd.

Bydd y penwythnos o chwaraeon yn dechrau â’r Seremoni Agoriadol ar ddydd Iau 25 Gorffennaf o 5pm yn Rodney Parade, Casnewydd.  

Gwahoddir aelodau o’r gymuned i wylio'r seremoni a fydd yn gweld parêd Olympaidd o'r holl gystadleuwyr o bob cwr o'r wlad.  Bydd areithiau a cherddoriaeth i ddiddanu’r cystadleuwyr a’r dorf ar ôl y parêd.  

Mae tocynnau i’r Seremoni Agoriadol am ddim. Gallwch eu harchebu gan abi@totaltep.com.

Dros y pedwar diwrnod bydd timau o oroeswyr trawsblannu a rhoddwyr organau o ysbytai ledled y DU yn cwblhau ystod o chwaraeon gan gynnwys nofio, beicio, golff ac athletau.

Lawrlwythwch ddigwyddiad Gemau Trawsblaniad Prydeinig Westfield Health 2019.

Wedi’u trefnu ar ran yr elusen Transplant Sport UK, nod y Gemau yw codi ymwybyddiaeth a roi organau ac annog pobl i wneud.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, Casnewydd Fyw, Llywodraeth Cymru a threfnwyr y Gemau’n cydweithio i wneud y rhain y gemau gorau eto.

Os hoffech gyfrannu at y penwythnos rhagorol hwn o chwaraeon, gallwch wneud cais i wirfoddoli.

 

 

 

TRA104500 02/07/2019