Hwyl gwyliau

Newport Summer Fun 2018

Gweithgareddau gwyliau’r haf

Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf – Dydd Gwener 31 Awst 2018

Cynlluniau chwarae

Iau 2 - Gwener 24 Awst 2018

Mae cynlluniau chwarae ar hyd a lled Casnewydd yn ystod gwyliau’r haf...

Llyfrgelloedd Casnewydd 

Cofrestrwch ar gyfer Her Ddarllen yr Haf  i helpu’ch plentyn barhau i garu darllen yn ystod gwyliau’r ysgol.

Mwynhewch y sesiynau crefft a stori thematig hyn dros yr haf.

15 Awst

 • Llyfrgell Caerleon, 11am-12pm
 • Llyfrgell Ringland, 2.30pm-3.30pm

16 Awst

 • Y Llyfrgell Ganolog, 11am-12pm

17 Awst

 • Llyfrgell Malpas, 11am-12pm
 • Tŷ Tredegar, 2.30-3.30pm
 • Llyfrgell Library, 2.30-4.30pm

Sadwrn 18 Awst

 • Tŷ Tredegar, 9.30am-11.30am

20 Awst

 • Bettws Library, 11am-12pm

21 Awst

 • Rogerstone Library, 2.30-3.30pm
 • Central Library, 1.30-2.30pm

22 Awst

 • Caerleon Library, 11am-12pm
 • Ringland Library, 2.30-3.30pm

23 Awst

 • Central Library, 11am-12pm
 • Bettws Library, 2.30-4.30pm

24 Awst

 • Malpas Library, 11am-12pm
 • Tredegar House Library, 2.30-3.30pm

28 Awst

 • Central Library, 1.30-2.30pm

29 Awst

 • Ringland Library, 2.30-4.30pm

30 Awst

 • Central Library, 11am-12pm

Amgueddfa a Threftadaeth Casnewydd

Dewch i ymweld â’r amgueddfa a’r oriel gelf ar gyfer llwybrau’r teulu, neu mwynhewch y Bont Gludo a llong ganoloesol Casnewydd - mae manylion ac oriau agor i’w gweld ar Gwefan Amgueddfa a Threftadaeth Casnewydd 

Casnewydd Fyw

Nofio am ddim, chwaraeon, ffilm, dawns a mwy ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Canolfan Casnewydd, Glan-yr-afon a Chanolfan Byw’n Actif Betws.

Mae manylion ar Ddalen hwyl haf Casnewydd Fyw .  

Ewch ar antur yng Nghasnewydd yr haf hwn...

Ewch ar grwydr i fwynhau atyniadau gwych Casnewydd – beth am fynd â’r teulu i Caerllion Rhufeinig, teithio ar y Pont Gludo, archwilio Tŷ Tredegar neu grwydro o gwmpas Tiroedd Gwlyb Casnewydd neu ewch am bicnic i  Parc Beechwood  neu Park Belle Vue , ill dau wedi ennill Fflagiau Gwyrdd.

Manylion Cyswllt  

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth. 

TRA89010 3/8/2018