Hwyl gwyliau

Autumn child leaves_shutterstock_220567366

Gweithgareddau hanner tymor mis Hydref 

30 Hydref - 3 Tachwedd 2017 

Cynlluniau chwarae

Mae cynlluniau chwarae yn cael eu cynnal ar hyd a lled Casnewydd yn ystod gwyliau'r ysgol...

Llyfrgelloedd Casnewydd

Gweithgareddau hanner tymor i blant 4 - 10 oed.

   • Dydd Llun 30 Hydref, Llyfrgell Betws, 11am -12pm
   • Dydd Mawrth 31 Hydref, Llyfrgell Tŷ-du, 2.30pm -3.30pm
   • Dydd Mercher 1 Tachwedd, Llyfrgell Caerllion, 11am -12pm
   • Dydd Mercher 1 Tachwedd, Llyfrgell Ringland, 2.30pm -3.30pm
   • Dydd Iau 2 Tachwedd, Y Llyfrgell Ganolog, 11am - 12pm
   • Dydd Gwener 3 Tachwedd, Llyfrgell Malpas, 11am - 12pm  

Amgueddfa a Threftadaeth Casnewydd

Crefftau i'r Teulu: gwnewch eich bwrdd ROTA mosäig eich hun

 • Dydd Mercher 1 Tachwedd, 11am-12pm, 12pm-1pm, 1pm-2pm

Ewch i wefan Treftadaeth Casnewydd

Lleoliadau Casnewydd Fyw

Mae gweithgareddau nofio, chwaraeon, ffilm, dawns a mwy ar gael am ddim yn NISV, Canolfan Casnewydd, Canolfan Glan yr Afon a Chanolfan Byw'n Weithgar, Betws.

Ewch i dudalen hwyl gwyliau Casnewydd Fyw am fanylion.  

Darganfod Casnewydd

Ewch ati i fwynhau rhai o atyniadau arbennig Casnewydd - rhowch gynnig ar ddiwrnod i'r teulu yng Nghaerllion Rufeinig, teithio ar y Bont Gludo, crwydro Tŷ Tredegar, a mynd am dro o amgylch Gwlyptiroedd Casnewydd

Cysylltu 

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd am ragor o fanylion.