Hwyl gwyliau

Libraries_May 2016

Gweithgareddau hanner tymor mis Hydref

29 Hydref - 2 Tachwedd 2018

Cynlluniau chwarae

Mae cynlluniau chwarae ar waith ar draws Casnewydd dros wyliau’r ysgol.

Llyfrgelloedd Casnewydd 

Hwyl hanner tymor i blant 4-10 oed

Dydd Mercher 31 Hydref

  • Llyfrgell Caerllion, 11am-12pm
  • Llyfrgell Ringland, 2.30-3.30pm

Dydd Iau, 1 Tachwedd

  • Llyfrgell Ganolog, 11am-12pm

Dydd Gwener, 2 Tachwedd

  • Llyfrgell Malpas, 11am-12pm
  • Tŷ Tredegar, 2.30-3.30pm

Amgueddfa a Threftadaeth Casnewydd

Ewch i’r amgueddfa a’r oriel gelf am lwybrau teuluol, crefftau arswydus i’r teulu neu mwynhewch Pont Gludo a llong ganoloesol Casnewydd – ewch i wefan Amgueddfa a Threftadaeth Casnewydd i gael manylion ac oriau agor.

Casnewydd Fyw

Nofio am ddim, chwaraeon, ffilm, dawns a mwy ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Canolfan Casnewydd, Glan-yr-afon a Chanolfan Byw’n Actif Betws.

Mae manylion ar Ddalen hwyl haf Casnewydd Fyw .  

Ewch ar antur yng Nghasnewydd...

Ewch ar grwydr i fwynhau atyniadau gwych Casnewydd – beth am fynd â’r teulu i Caerllion Rhufeinig, teithio ar y Pont Gludo, archwilio Tŷ Tredegar neu grwydro o gwmpas Tiroedd Gwlyb Casnewydd neu ewch am bicnic i  Parc Beechwood  neu Park Belle Vue , ill dau wedi ennill Fflagiau Gwyrdd.

Manylion Cyswllt  

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth. 

TRA92461 17/10/2018