Gweithgareddau plant

Mwynhewch eich hun a chadw'r plant y ddiddig trwy ddilyn un neu fwy o'r awgrymiadau hyn. 

Picnic yn un o barciau prydferth Casnewydd...

Mynd ar daith ar y beic...

Sglefrfyrddio ym Mharc Tredegar

Ymweld â'r Bont Gludo a dringo'r rhodfa uchel..

Darganfod Canolfan Ymwelwyr a Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd...

Chwarae yn Fferm Cefn Mably a Pharc Fferm Walnut Tree...

Pysgota yn Llynnoedd Cwm Hedd a Llynnoedd Peterstone

Gwylio ffilm yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon...

Teithio'n ôl mewn amser yng Nghaerllion Rufeinig...

Nofio yn un o ganolfannau hamdden Casnewydd...

Darllennwch y tudalennau 'Beth sy'n digwydd' am y digwyddiadau diweddaraf.