Bowls

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am bum lawnt fowlio gyhoeddus, sydd ar agor fel arfer o 1pm tan 9pm, rhwng canol mis Ebrill a chanol mis Medi.

Mae eu manylion cyswllt a'u lleoliadau i'w gweld isod:

Beechwood 

Parc Beechwood

(01633) 274211

Belle Vue 

Parc Belle Vue

(01633) 211907

Caerllion 

Coldbath Road, Caerllion

(01633) 420487

Cefn Wood 

Cefn Wood, Tŷ-du

(01633) 671901

St. Julians 

Cyfleusterau Chwaraeon Glebeland, St. Julians

(01633) 262795

Gweler hefyd wefan Cymdeithas Bowlio Awyr Agored Casnewydd

Bowls dan do

I gael gwybodaeth am fowls dan do, gweler Canolfan Bowls Dan Do Casnewydd