Symud tŷ neu newid enw

Preswylwyr newydd neu’n symud o fewn Casnewydd

Cofrestru newid cyfeiriad

Symud i ffwrdd o Gasnewydd

Cofrestru newid cyfeiriad – symud i ffwrdd o Gasnewydd

Cofrestru newid enw

Cofrestru newid enw