symud Tŷ

Preswylwyr newydd neu’n symud o fewn Casnewydd 

Y Dreth Gyngor – Cofrestr newid cyfeiriad

Symud o Gasnewydd

Y Dreth Gyngor – Cofrestr newid cyfeiriad