Hysbysiadau peifatrwydd

Mae ein hysbysiadau preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y math o ddata personol a gasglwn gennych er mwyn darparu gwasanaethau’r cyngor. 

Rydym yn cynhyrchu hysbysiadau preifatrwydd am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ac mae’r hysbysiadau’n esbonio’n glir:

  • yr hyn a wnawn gyda’r data hwn
  • p’un a ydym yn ei rannu
  • pa mor hir yr ydym yn cadw’r data

Gallwch weld ein hysbysiadau preifatrwydd cyhoeddedig isod ac hefyd ar y dudalen gwasanaeth perthnasol.

Hysbysiadau preifatrwydd

Adult and community services (pdf)

Children and young people's services (pdf)

Complaints and compliments (pdf)

Council tax reduction (pdf)

Discretionary housing payments (pdf)

Housing benefit (pdf)

SEN (pdf)

SEN Transport (pdf)

Ymgeisio am swydd (pdf)    

Treth y Cyngor (pdf)

Trwyddedau parcio (pdf)

Gwasanaeth cofrestru etholiadol (pdf)

Gwasanaeth cwsmer (pdf) 

Enwi a rhifo strydoedd (pdf)

Adfywio cymunedol (pdf)

Afiechydon trosglwyddadwy (pdf)

Dewisiadau Cartref  (pdf)

Digartrefedd (pdf)

Arcêd y Farchnad (pdf)

Amgueddfa – rheoli casgliadau (pdf)

Amgueddfa – e-bost (pdf)

Amgueddfa – caniatâd i ddefnyddio ffotograff (pdf)

Amgueddfa – defnyddio delweddauuseum (pdf)

Gwasanaethau rheoliadol (pdf)

Derbyn i Ysgolion (pdf)

Ellen Ridge (pdf)

TRA88666 31/07/2018