Hysbysiadau peifatrwydd

Mae ein hysbysiadau preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y math o ddata personol a gasglwn gennych er mwyn darparu gwasanaethau’r cyngor. 

Rydym yn cynhyrchu hysbysiadau preifatrwydd am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ac mae’r hysbysiadau’n esbonio’n glir:

  • yr hyn a wnawn gyda’r data hwn
  • p’un a ydym yn ei rannu
  • pa mor hir yr ydym yn cadw’r data

Gallwch weld ein hysbysiadau preifatrwydd cyhoeddedig isod ac hefyd ar y dudalen gwasanaeth perthnasol.

Hysbysiadau preifatrwydd

Adult and community services (pdf)

Business rates (pdf)

Cerdd Gwent (pdf)

Chaperone licence (pdf)

Child employment licence (pdf)

Child performance licence (pdf)

Children and young people's services (pdf)

Complaints and compliments (pdf)

Council tax reduction (pdf)

Countryside (pdf)

Discretionary housing payments (pdf)

Elective home education (pdf)

Gwent Education Minority Ethnic Service (pdf)

Housing benefit (pdf)

Involve Newport Citizens Panel (pdf)

Licensing (pdf)

Partnership team (pdf)

Passenger transport (pdf)

School-based counselling (pdf)

SEN (pdf)

SEN Transport (pdf)

Ymgeisio am swydd (pdf)    

Treth y Cyngor (pdf)

Trwyddedau parcio (pdf)

Gwasanaeth cofrestru etholiadol (pdf)

Gwasanaeth cwsmer (pdf) 

Enwi a rhifo strydoedd (pdf)

Adfywio cymunedol (pdf)

Afiechydon trosglwyddadwy (pdf)

Dewisiadau Cartref  (pdf)

Digartrefedd (pdf)

Arcêd y Farchnad (pdf)

Amgueddfa – rheoli casgliadau (pdf)

Amgueddfa – e-bost (pdf)

Amgueddfa – caniatâd i ddefnyddio ffotograff (pdf)

Amgueddfa – defnyddio delweddauuseum (pdf)

Gwasanaethau rheoliadol (pdf)

Derbyn i Ysgolion (pdf)

Ellen Ridge (pdf)

Subject access requests (pdf)

TRA88666 31/07/2018