Ffioedd priodas a phartneriaeth sifil

Y ffi ar gyfer Cadw'r Dyddiad yw £25.

O 1 Ebrill 2019 ymlaen

I gyflwyno hysbysiad cyfreithiol o briodas neu bartneriaeth sifil, codir tâl o £35 yr un, i'w dalu gan y briodferch a'r priodfab, i'w hawdurdod lleol.

Mae'r ffioedd eraill ar gyfer cynnal a chofrestru priodas fesul cwpl.

Mae'r prisiau isod yn cael eu hadolygu bob blwyddyn:

Y Plasty

Dydd Llun - Dydd Iau:  

       £270 (a thystysgrif, £11)

Dydd Gwener:

       £325 (a thystysgrif, £11)

Dydd Sadwrn:

       £360 (a thystysgrif, £11)

Y Swyddfa Gofrestru (seremoni syml)

Dydd Llun - Dydd Mercher:  

  £46 (a thystysgrif, £11)

Presenoldeb mewn seremoni eglwys/capel

Presenoldeb cofrestrydd:   

    £86 (a thystysgrif, £11)

 

Seremonïau mewn safleoedd wedi'u cymeradwyo

Dydd Llun - Dydd Iau:

£375 (a thystysgrif, £11)

Dydd Gwener:

£430 (a thystysgrif, £11)

Dydd Sadwrn:

£465 (a thystysgrif, £11)

Dydd Sul, gwyliau banc a gwyliau statudol ychwanegol:

£535 (a thystysgrif, £11)

Y ffi bresennol ar gyfer tystysgrif yw £11.00

Bydd ffioedd statudol ychwanegol i'w talu am y camau cyfreithiol rhagarweiniol y mae eu hangen ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil (gweler uchod).

Rhaid talu ffi ar gyfer seremoni mewn safle wedi'i gymeradwyo er mwyn i'r tîm cofrestru fod yn bresennol ac mae'n ychwanegol at ffioedd y lleoliad.