Ffioedd seremonïau dinasyddiaeth

Seremoni arferol

Cynhelir seremonïau dinasyddiaeth yn fisol yn y Ganolfan Ddinesig ac mae'r pris wedi'i gynnwys yn y cais i'r Swyddfa Gartref.

Seremoni arall

Pris y seremoni fydd £90.00 a chodir £30.00 yr oedolyn os bydd teulu'n cael ei gynnwys yn yr un seremoni.