Ffioedd tystysgrifau

Cyhoeddi Tystysgrifau (o'r archif) gan y Cofrestrydd Arolygol, o 1 Ebrill 2017 ymlaen.

Ffioedd chwilio am dystysgrif

Chwilio blwyddyn cyn ac ar ôl y dyddiad

am ddim

Chwilio am 5 mlynedd arall

£10

Chwilio am 10 mlynedd arall

£18

Gwasanaeth yr undydd

Tystysgrif safonol

£17

Tystysgrif fer (ardal enedigol, enw a dyddiad geni yn unig) 

£17

Gwasanaeth arferol

Tystysgrif safonol    

£10

Tystysgrif fer

£10

Cyhoeddi tystysgrif gan y Cofrestrydd

Cyhoeddi'r dystysgrif ar y diwrnod cofrestru

£ 4

Cyhoeddi'r dystysgrif o fewn 28 niwrnod o gofrestru 

£ 7

Archebion dros y ffôn

Codir tâl gweinyddol o £4 y dystysgrif ar gyfer taliadau am dystysgrifau dros y ffôn.

Bydd tystysgrifau'n cael eu rhoi yn y post dosbarth cyntaf ddiwrnod eu cyhoeddi, ond ni all Gwasanaeth Cofrestru Casnewydd sicrhau amseroedd danfon.

Sylwch:

Gall tystysgrifau gwasanaeth yr undydd gael eu harchebu dros y ffôn, a thalu amdanynt â cherdyn ar yr un pryd, am gyfanswm o £21 y dystysgrif.

Dylid gwneud cais am wasanaeth arferol trwy fod yn bresennol yn bersonol, drwy'r post neu drwy'r e-bost. Ar ôl dod o hyd i'r dystysgrif, gall ymgeiswyr ddewis talu â cherdyn dros y ffôn a'r pris fesul tystysgrif fydd £14.

Ceisiadau drwy'r post

Dylech gynnwys naill ai amlen â stamp a chyfeiriad arni neu £1 ychwanegol gyda'ch taliad i dalu am y costau postio.

Dylai sieciau neu archebion post fod yn daladwy i 'Cyngor Dinas Casnewydd'.

Nid ydym yn derbyn sieciau trydydd parti.

Cysylltu

Dyma'r manylion cysylltu ar gyfer Gwasanaeth Cofrestru Casnewydd