Gwasanaethau ar-lein


 1. Gwneud cais am flwch ailgylchu, cadi bwyd neu fagiau cadi bwyd
 2. Talu'r dreth gyngor 
 3. Rhoi gwybod am newid cyfeiriad ar gyfer y dreth gyngor 
 4. Cais am docyn bws i bobl dros 60 oed
 5. Gwneud cais am gasglu eitemau mawr neu swmpus
 6. Cwyno neu ganmol
 7. Cysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd
 8. Cysylltu â'r wardeiniaid diogelwch cymunedol

Talu ar-lein 

 1. Ardrethi busnes
 2. Dirwyon parcio
 3. Y dreth gyngor
 4. Hysbysiad cosb benodedig
 5. Gordaliadau budd-dal tai
 6. Taliadau amhreswyl y gwasanaethau cymdeithasol
 7. Taliadau ardoll yr ardal gwella busnes
 8. Trwyddedau parcio preswylwyr ac ymwelwyr 

Gweld pob ffurflen ar-lein